Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
TT och Land Lantbruk 2000-08-03
 

Gengrödor i danska livsmedel

Genmodifierad majs eller soja används i 25 av 78 livsmedel som det danska
Livsmedelsverket nyligen har analyserat.

Åtta varor innehöll mer än en procent genmodifierad majs eller soja. Dessa
borde ha haft en upplysning i innehållsdeklarationen om att varan innehåller
en genmodifierad produkt, men sådan saknades på alla de åtta
förpackningarna.
Av dessa innehöll fyra varor ett sojaprotein som bland annat används i
köttvaror, en var en proteindryck med soja, en sojaflingor, en tofu och en
kakmix med majs.
Verket går samtidigt ut med upplysningen att det inte innebär några
hälsorisker att äta godkända genförändrade livsmedel. 17 av produkterna
bestod till mindre än en procent av genmodifierade produkter, tio av soja
och sju av majs.

Översikt över alla resultaten
 


Upp sida