Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2002-12-02


Hur röstade våra svenska EU-parlamentariker
om GMO-förbudet?

EUs nya regler för genmanipulerade livsmedel och foder har tagit form efter flera års förhandlingar. Reglerna blir de hårdaste i världen vilket är positivt för konsumenter och lantbrukare. Alla GMO-livsmedel ska märkas, även matoljor - det har varit ett viktigt krav för Sveriges Konsumenter i Samverkan. Reglerna för märkning sätter ett gränsvärde på 0,9% när det gäller "oavsiktlig inblandning" - d v s om man råkat få in en liten mängd i produktionen. Beslutet vid jordbruksrådsmötet den 29 november 2002 är en stor framgång men fortfarande saknas regler för spårbarhet och för ansvarsfrågan.

Det enda som återstår innan reglerna kan träda i kraft är ett beslut i EU-parlamentet. Vi har granskat hur de svenska EU-parlamenterikerna ser på GMO. Till vår stora förvåning röstade flera svenska EU-parlamentariker för att GMO åter ska börja tillåtas. Sedan 1998 har inga nya GMO godkänts inom EU. Sveriges Konsumenter i Samverkan anser inte att nya GMO ska tillåtas, i synnerhet som regler för spårbarhet och för ansvarsfrågan ännu saknas. Konsumenterna har inte efterfrågat dessa produkter!

Frågan löd: Ska EU upphäva det moratorium som sedan 1998 gjort det omöjligt att godkänna GMO? Så här röstade de svenska EU-parlamentarikerna:

FÖR:

(ELDR - Folkpartiet och Centern)
Cecilia Malmström
Marit Paulsen
Olle Schmidt

(EPP - Moderaterna)
Arvidsson
Cederschiöld
Sacrédeus
Stenmarck

(ESP - Socialdemokraterna)
Andersson
Karlsson

Ska EU upphäva det moratorium som sedan 1998 gjort det omöjligt att godkänna GMO?

MOT:

(GUE/NGL - Vänsterpartiet)
Jonas Sjöstedt
Herman Schmid

(De gröna - Miljöpartiet)
Per Gahrton

Nedlagd röst:
Hulthén

Läs mer:
EU2002.dk
GMO food and feed: agreement on new rules for labelling and authorisation >>

Greenpeace >>

upp