Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-07-31
Stor GMO-undersökning i Tyskland

STIFTUNG WARENTEST  har kontrollerat 81 tyska livsmedel och funnit tre som innehöll över 1 procent genmanipulerad soja och majs.
Konsumentorganisationen i Tyskland reagerar kraftigt mot att 30 procent av
varorna innehöll små mängder GMO (under 1 procent). Även i Sverige har en
liknande undersökning gjorts som visat att vissa producenter har svårt att
hålla sina produkter helt GMO-fria. Den undersökningen, som utfördes av
Livsmedelsverket, visade bara existensen av GMO. Man fick kritik för att man inte kontrollerade halterna.

Sveriges Konsumenter i Samverkan anser att det är acceptabelt att det finns en gräns på 1 procent när det gäller oavsiktlig inblandning av GMO. I framtiden kan dock den "bagatellgränsen" behöva sänkas till 0,1 procent om inte producenterna kan hålla sina varor GMO-fria.  Men observera att alla produkter där man avsiktligen använt GMO ska märkas även om halten ligger under 1 procent. Konsumenter som inte vill äta GMO ska känna sig trygga och kunna lita på producenterna. Ingen konsument ska behöva oroa sig för att GMO-märkningslagen inte följs.

Få eller inga av de undersökta tyska varorna säljs i Sverige. 
De som innehöll över 1 procent är:
 

Energikex: SIS Science in Sport Go Bar Mango and Papaya, GMO-soja
Bakmix:  Aurora Mehrkorn Brot, GMO-soja och GMO-majs (T25, MON 810)
Sojaglass: Tofutti Madagaskan Vanilla Luxury, GMO-soja

Läs mer i den tyska konsumenttidningen:
http://www.warentest.de/wtest/plsql/sw_test.test?kontaktnr=0


Upp sida