Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Genteknik.........
 
Marsch mot genteknik i Indien
 


Vandana Shiva, som nyligen besökte Sverige för Dolly-seminariet i Luleå, inleder nu en stor marsch mot genmaten, transnationella företag och patent. Marschen går i Ghandis anda, alltså hans berömda marsch mot salt-skatterna som indier tvingades betala till England under kolonialtiden. Nu är det indiernas och tredje världen-böndernas rätt att spara och odla sina egna frön som är hotad, enligt Vandana Shiva. Man är särskilt oroade av s k terminator-tekniker som med genteknikens hjälp gör fröna sterila, ett stort hot mot den globala livsmedelssäkerheten. 
Läs mer på engelska här. 

Rapporterat av Martin Frid 
 
Tillbaka      Hem