Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Genteknik

Kanada avslöjar Monsanto

981026

Monsanto har inte bara tagit fram genmanipulerade sojabönor. Under 1980-talet var bolaget ett av de första att genmanipulera bakterier så att de kunde producera hormoner. Man upptäckte att ett hormon som kor utsöndrar i samband med sin mjölkproduktion gick att framställa med genteknik. Medlet tilläts i USA 1993 efter en lång och infekterad debatt. Inga andra länder har tillåtit hormonet, som kallas BST (bovine somtotropine) eller Posilac.

Det kontroversiella är att flera djurstudier tycks ha visat att korna - och försöksråttor - blir sjuka av BST. Monsanto lämnade in ca 50 000 sidor vetenskaplig dokumentation till myndigheterna i USA, men när nu kanadensiska myndigheter gått igenom siffrorna upptäcktes en rad allvarliga felaktigheter. Bland annat hade Monsanto gjort en felaktig tolkning av en råttstudie, som citerats i tidskriften Science, där det nu visat sig att råttorna fick cancer...

Rapporterat av Martin Frid

Vill du läsa mer om BST och Monsanto på nätet ?
Ett bra tips:
Environmental Research Foundation
P.O. Box 5036, Annapolis, MD 21403
Fax (410) 263-8944
Internet: erf@rachel.org
http://www.monitor.net/rachel( Tillbaka | Hem )