Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Genteknik

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-01-31
Martin Frid från Sveriges Konsumenter i Samverkan, representerar Association of European Consumers, AEC och talar vid EU-konferensen om Världshandelsorganisationen och genmanipulerade livsmedel den 4 februari 2000 i Bryssel. Andra talare kommer från Kommissionen, Novartis och Friends of the Earth Europe. Kommissionär David Byrne inleder konferensen som leds av BBC-journalisten Sharon Weeler. 
Läs hela programmet här:

Upp sida