Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Genteknik

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-03-15 
Lokalt samråd behövs om genteknik

På internationella konsumentdagen föreslog Martin Frid från Sveriges Konsumenter i Samverkan att befolkningen lokalt ska få möjlighet att påverka beslut om genteknikodling. Vid seminariet den 15 mars, 2000, som arrangerades av Landskronas miljöförvaltning stod det klart att varken kommun eller grannar kan stoppa odling av GMO om ett företag eller en lantbrukare i framtiden får tillstånd att odla GMO. I dagsläget finns heller ingen möjlighet att stoppa provodling (så kallat fältförsök) som godkänts av Jordbruksverket. 

- Vi behöver hitta ett sätt att lyssna på opinionen lokalt, sa Martin Frid. Ett förslag är att man bildar lokala samrådsgrupper eller "konsensuskonferenser" av samma modell som fungerat bra i Norge och i England. Vi måste också ge lantbrukare i närheten av en planerad GMO-odling större möjlighet att påverka beslutsprocessen eftersom det är bevisat att GMO kan spridas med pollen. 

Vad händer om en ekologisk odlare, en konvetionell odlare samt en GMO-odlare är grannar? Vem har rätt att odla? Vem tar ansvaret om GMO-gener sprids in på fält där de inte hör hemma? Det finns många frågetecken som behöver rätas ut innan fler fältförsök tillåts i Sverige, sa Martin Frid. 


Upp sida