Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj: Genteknik

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
 

Stor folkbildningsturné om genmanipulerad mat 8 -19 november

Med start nu på måndag 8 november genomför Miljöförbundet JordensVänner en folkbildnings- och kampanjturné om genmanipulerad mat och grödor. Under två veckor genomförs torgmöten och debatter i tio svenska städer. 

Frågan om genmanipulerat eller inte är för viktig för att avgöras av experter
och forskare betalda av industrin. Fler människor måste få upp ögonen för att
de kan förstå och påverka gentekniken. Om det är som vi tror att en stor
majoritet av konsumenterna inte vill ha genmanipulerad mat kan de också stoppa den, säger Lars Igeland, kampanjansvarig i Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV). 

Under turnén kommer MJV bl a att debattera med representanter för industrin, bl.a. Novartis Seeds (f.d. Hilleshög) och Plant Science Sverige, (ägs av BASF och Svalöf Weibull) samt miljödepartementet, jordbruks- och livsmedelsverket. Vi ska också möta Jordbruksminister Margareta Winberg. 

Men ännu viktigare är att möta konsumenter,  lokala handlare och lantbrukare
för att höra deras syn på genmanipulerade grödor. Både LRF och
alternativodlarna ställer upp på möten runtom hela landet, och lokalt arrangeras mötena av miljögrupper, naturskyddsföreningen, studentföreningar, alternativbutiker och kommunens Agenda 21-kontor m fl. 

Parallellt med debatterna kommer MJV att samla namn för ett femårigt
moratorium, ”five year freeze” för odling, patent och försäljning av genmanipulerade grödor och produkter från sådana. Uppropet som finns på
föreningens hemsida www.mjv.se har på några veckor fått stöd från bl a Svenska Naturskyddsföreningen och ett trettiotal andra föreningar och företag. Turnébussen kan alltid nås via mobiltelefon 070-3611734 eller MJV:s Stockholmkansli 08-641-75-79

Se programmet för turnén med lokala kontaktpersoner.


Upp sida