Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik..........
 
 
...... 
990223
Monsanto har patent på kontroversiell gen

Den senaste stora skandalen om genmaten har handlat om professor Pusztai vid Rowett-institutet i Skottland. Hans forskning visade att råttor skadades av GMO-potatis med nya gener som bildar lektiner. Dessa proteiner är kända och en del avfärdade hans upptäckt med att "självklart att råttorna tog skada av lektiner, det vet ju alla att de är skadliga!"

Jodå, i litteraturen omnämns lektiner mycket riktigt som skadliga, se t.ex. "Toxic Constituents of Plant Foodstuffs", 2nd edition, 1980.

Vad professor Pusztai ville undersöka handlar inte i första hand om lektiner, utan om de så kallade promotor-gener som också måste finnas med i GMO-grödor för att sätta igång en viss proteinbildning. Och enligt de nya rönen kan det vara så att promotorgenerna sätter igång oväntade och oönskade processer. I GMO-potatisen tros det ha varit en ovanligt hög halt av lektiner som orsakade de stora skadorna på råttorna. Men detta fick professor Pusztai inte förklara, för sedan augusti 1998 har han belagts med munkavle och får inte uttala sig för allmänheten!

I England har pressen ändå grävt i ämnet, och funnit mycket att skriva om som är av stort intresse. Det visar sig att Monsanto äger patenträttigheten till promotorgenen i fråga, som kommer från ett blomkålsmosaikvirus. Och för att promotorn ska fungera behövs ytterligare en gensekvens, som kommer från ett tobaksmosaikvirus - och patentet på denna tillhör ingen mindre än Englands vetenskapsminister, lord Sainsbury. Samme person som uttalat sig i pressen och hävdat att genmaten inte är något att oroa sig för. Nu har konsumenterna snart 
tappat förtroendet för politiker (som är så djupt insyltade i matindustrin) som säger att GMO inte är farligt - lärde de sig inget av galna ko-skandalen?

Rapporterat av Martin Frid
..
Tillbaka       Hem