Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Genteknik

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
991220
Knappast någon vill längre befatta 
sig med Monsantos aktier

Konsumenterna har länge vägrat acceptera Monsantos genmanipulerade "mat" och nu vill inte börsen heller befatta sig med Monsantos aktier. 

Nyheten idag att Monsanto ska gå ihop med Pharmacia & Upjohn är upprörande. Det amerikanska genteknikföretaget Monsanto har under de senaste åren konsekvent kört över vår rätt att välja normal mat genom att på ett hänsynslöst sätt introducera GMO-grödor på världsmarknaden. Tack vare opinionsstormen från konsumenterna i Europa och Japan har GMO stoppats vilket skadat Monsanto allvarligt med resultat att företaget sedan sommaren 1998 försökt hitta partners att gå samman med. Fusionsförsöken med AHP respektive Pfizer och Novartis misslyckades och nu är frågan om Pharmacia & Upjohns aktieägare verkligen godtar den här affären. 

Hela genteknikbranschen verkar vara i gungning. Det har vi konsumenter väntat på länge för hela satsningen har varit osund. Monsanto som sålt sin gamla kemitillverkning har försökt satsa på "Life Science" - konceptet som bygger på bioteknik. Financial Times och andra bedömare menar att detta koncept är "omodernt" och Dagens Industri rapporterar att affären vore "förödande" för Pharmacia & Upjohns aktieägare. Nyligen gick Astrazeneca och Novartis ihop och beslutade att sälja sin agrokemiska avdelning. I USA har monopollagstiftningen redan bromsat flera storaffärer. Hur ska dessa misslyckade och avknoppade företag drivas? 

Läkemedel, kemi och genteknik tycks vara en riskabel kombination för företagen. Därför har vi konsumenter inte accepterat argumentet att deras produkter är bra för vår hälsa eller miljön. Det finns all anledning att granska denna industri och deras syniska reklampåståenden. Sveriges Konsumenter i Samverkan uppmanar alla aktieägare att göra som Svenska naturskyddsföreningen, som idag säljer sina aktier i Pharmacia & Upjohn! 

Läs pressmeddelandet från SNF:

Reuters rapporterar i sin analys att motståndet mot genmanipulerad mat allvarligt skadat Monsanto som satsat 8 miljarder dollar på 
bioteknik sedan Robert Shapiro tog över ledningen för det amerikanska företaget 1995.


Upp sida