Sveriges Konsumenter i Samverkan      Kampanj: BST

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail

Monsanto tystar kritiker

Två TV-journalister i Florida har råkat illa ut. De gjorde ett reportage om Monsantos kontroversiella mjölkhormon BST/rBGH men tre dagar innan det skulle visas kom brev från Monsanto, som tillverkar BST/rBGH. Brevet, som hotade TV-kanalen, ledde till att de två mycket erfarna journalisterna blev avskedade.

BST/rBGH är ett hormon som tillverkas med genmanipulation. Sprutorna med hormonet säljs till mjölkbönder i USA. Hormonet anses kunna öka avkastningen per ko med upp till 10-15 %. I EU och resten av världen är BST/rBGH förbjudet eftersom det tros skada korna och det inte är klarlagt om restprodukter hamnar i mjölken.

Det är just detta som de två journalisterna ville avslöja. Nya data tyder på att BST/rBGH ökar halten av ett insulinliknande ämne som kallas IGF-1. Detta ämne kan orsaka cancer hos människor. Monsanto hävdar att så inte är fallet.

Läs mer om TV-journalisternas kamp mot Monsanto på deras hemsida!

http://www.foxbghsuit.com

Läs mer om hur amerikanska FDA lurades att godkänna BST/rBGH!

http://weber.u.washington.edu/~radin/thom.htm

Läs mer om hur det går för BEN & JERRY, ett amerikanskt företag som vägrar ta emot mjölk från kor som behandlats med Monsantos hormonsprutor!

http://www.benjerry.com/bgh/index.html


Upp sida