Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Genteknik

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-01-03
Första Europapatentet på GMO beviljat

Genom en oväntad helomvändning tillåter det europeiska patentverket EPO 
plötsligt patent på genmanipulerade organismer (GMO). Vid ett möte den 20 
december 1999 beslutades att genteknikföretaget Novartis får ta patent på 
herbicidresistenta plantor. Beslutet innebär att det plötsligt blir möjligt att få ett brett patentskydd på gentekniska uppfinningar.

Tidigare har en lägre besvärsnämnd vid EPO slagit fast att sådana patent inte ska få tas med hänsyn till artikel 53(b) i den europeiska patentkonventionen. Novartis överklagade och vann enligt tidskriften Nature efter en lång process, mycket tack vare EPOs president som råkar vara schweizare. Novartis har huvudkontor i Schweiz och äger i Sverige växtförädlingsföretaget Hilleshög i Skåne där man försöker ta fram herbicidresistenta sockerbetor m m.

Sveriges Konsumenter i Samverkan motsätter sig patent på levande organismer och varnade redan 1997 för att det nya genpatentdirektivet kunde skapa denna odemokratiska situation där företagens äganderätt blir en alltför stark maktfaktor i vårt samhälle. EPO lyder nämligen inte under någon regering eller ens EU-byråkratin, utan styrs av anställda vid de enskilda ländernas patentverk. Beslutet är ett konkret exempel på hur EPO går i näringslivets ledband utan minsta hänsyn till opinionen. Efter detta beslut kommer EPO att börja granska de ca 1200 patentansökningar som lämnats in under de senaste fyra åren på GMO. Beslutet innebär även att genmanipulerade djur kan patenteras inom EU och i Sverige.

Det tänker vi inte acceptera!

Högsta besvärsnämndens beslut den 20 december 1999:

Pressmeddelande från EPO:

Sveriges Konsumenter i Samverkan yttrande om bioteknik och GMO-patent:


Upp sida