Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2000-01-18
Nytt regelförslag om GMO i USA får kritik

Kritiken växer mot USAs GMO-regler, enligt Washington Post. Det kan bli olagligt att märka maten som inte är genmanipulerad med text typ "GMO-free". Det kommer fortfarande att räcka att företag säger att deras GMO-produkter är "huvudsakligen likadana" som andra livsmedel, utan ytterligare krav på säkerhetstestning. Enda nyheten är att företag måste "notifiera" FDA 120 dagar innan man börjar marknadsföra en GMO-produkt. Debatten i USA har nu nått sådana proportioner att genteknikindustrin kan tvingas backa rejält. Europeiska konsumenter kommer att trappa upp kampen mot dessa onödiga och riskabla produkter!

Washington Post

USA Today

FDA:s nya regelförslag (OBS- PDF)


Upp sida