Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Internationellt

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-03-06
Första patentet på mänskliga celler - av misstag!

Det europeiska patentverket EPO i Munchen har begått sitt värsta misstag när man nyligen beviljat Edinburghs universitet ett patent på DNA från mänskliga celler. Egentligen är det förbjudet enligt patentlagstiftningen. Det medger också EPO i ett mycket pinsamt pressmeddelande där man påstår att det var ett översättningsfel. Problemet är att verket själv inte kan dra tillbaka sitt medgivande. Nu pågår en rad processer där olika politiker och organisationer försöker ta reda på vad man egentligen kan göra för att stoppa direkt felaktiga men framför allt etiskt ytterst oroande patent av detta slag. 
Sveriges Konsumenter i Samverkan och Association of European Consumers AEC menar att detta "misstag" visar hur svagt patentsystemet blivit - vi protesterar emot dessa "patent på liv". Greenpeace Tysklands bekostar processen mot EPO. 

Läs mer här på  deras hemsida om detta:

Om du vill vara med och försöka stoppa detta DNA-patent kan du fylla i blanketten och skicka den per vanligt brev till Greenpeace. 


Upp sida