Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Genteknik

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
990211
EU-parlamentet röstade för bättre regler
för genmanipulerade grödor

Sveriges regler om GMO följer EU-direktivet 90/220. Nu har EU-parlamentet röstat igenom en rad förbättringar i detta direktiv. Konsumenter i Samverkan skrev till de svenska parlamentarikerna för att underrätta dem om debatten på hemmaplan. På flera punkter verkar det som om reglerna blir bättre än tidigare. Nu är frågan om USA kommer att fortsätta att protestera, och kanske t o m dra EU inför Världshandelsorganisationen WTO.  Särskilt GMO-märkningen är kontroversiell eftersom den ger konsumenterna möjlighet att välja bort genmaten! 

EU-parlamentet röstade bl.a. igenom att 

  • skärpa ansvarsfrågan - nu är det klart att om det blir hälsoskador eller miljöproblem på grund av GMO-odling ska företagen hållas ansvariga
  • märkningen ska förbättras  - detta regleras i detalj av Novel Foods-direktivet, men det har varit oklart hur 90/220-direktivet och Novel Foods-direktivet ska tillämpas
  • skärpa riskbedömningen - inga antibiotikaresistenta markörgener ska få ingå i GMO-maten
  • sätta en tidsgräns - godkännande av GMO-grödor ska vara begränsad till 12 år

Upp sida