Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik.........
 
990510
 Att sälja självmord

Den engelska biståndsorganisationen Christian Aid varnar för GMO i u-länder: gentekniken kan inte hjälpa den växande befolkningen på Jorden. Snarare dras snaran åt ännu hårdare kring halsen på alla dem som lever i misär i fattiga länder. De har inte råd med stora misslyckade projekt som styrs av några få kemiföretag i i-länderna. Särskilt kritisk är Christian Aid mot den så kallade terminator-tekniken som gör skörden steril med hjälp av genmanipulation. 

Christian Aid skriver i sin rapport "Selling Suicide" om PR-kriget om vår globala mat och beskriver hur företagen motarbetar debatten om genteknik. Rapporten avslöjar att företag använder stora summor för att göra reklam för sina nya grödor i u-länderna. Rapporten berättar även om bönder i u-länder som begått självmord efter att nya, moderna grödor misslyckats. Christian Aid slår fast att fattiga länder inte ska användas för försöksodling eftersom GMO kan spridas med pollen till omkringliggande fält med oförutsägbara resultat. Skulle skörden slå fel i ett u-land kan det få katastrofala konsekvenser. 

Läs rapporten på Christian Aids hemsida: 

Lyssna på vad bönder i u-länder tycker om GMO: 

 
Tillbaka      Hem