Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2002-11-16ProdiGene: GMO med vaccin förorenade soja

GMO-industrin har drabbats av ytterligare en skandal i USA. Sojabönsskördar i delstaterna Nebraska och Iowa har förstörts på grund av inblandning av genmodifierade majsplantor. Majsen - som genmodifierats för att producera läkemedel - har spritt sig från försöksodlingar som tillhör läkemedelsföretaget ProdiGene. Majsen är inte godkänd och 13 600 ton av den förorenade sojan har fått destruerats, enbart i Nebraska. Enligt Washington Post och andra källor har troligen en del hamnat i sådan soja som redan lagrats för livsmedelsproduktion.

Enligt Lincoln Journal Star, en dagstidning i Nebraska, har företaget inte avslöjat exakt vilken sorts GMO-protein det handlar om. Sveriges Konsumenter i Samverkan har i remissvar påpekat att även den europeiska lagstiftningen på GMO-området låter företagen själva fatta beslut om vilka uppgifter som ska offentliggöras. Denna typ av hemlighetsmakeri skyddar industrin utan hänsyn till konsumenterna. Vi menar att alla uppgifter måste vara offentliga när det gäller GMO-odling.

Bakslaget för GMO-industrin hotar vad som ibland kallas "andra generationen" GMO. Man har t ex en rad produkter på gång som ska ge skördar av proteiner för läkemedel. T ex vaccin eller insulin. Massproduktionen av sådana plantor på öppna fält har dock på frivillig väg hindrats av överenskommelser mellan lantbrukare och företag. Anledningen är att farliga proteiner kan spridas till livsmedelsgrödor. Bakom den frivilliga policyn står företag knutna till Biotechnology Industry Organization (BIO). Policyn har välkomnats av Iowa Farm Bureau Federation.

Läs mer:
FDA Orders Destruction of Soybeans (AP 2002-11-12)

Soybeans Mixed With Altered Corn (Washington Post 2002-11-13)

Corn for Growing Afield? (Washington Post 2002-11-15)

U.S. Investigating Biotech Contamination Case (New York Times 2002-11-13)

NE - About 500 bushels of tainted soybeans delivered to Aurora elevator (AP
2002-11-14)


NE - ProdiGene officials could be sent to jail if government finds violations
(AP 2002-11-15)


Second line of defense catches bio-corn remnants in soybeans (Lincoln Journal
Star 2002-11-15)


New biotech policy forbids alternate-use corn in Iowa (Iowa Farm Bureau
2002-10-28)

upp