Sveriges Konsumenter i Samverkan
Kampanj: Genteknik
    2000-10-11

Syngenta - nytt transnationellt genteknikbolag bildas idag

Astrazeneca och Novartis kommer idag att bilda genteknikbolaget Syngenta. Vid bolagsstämman i London beslutar man att knoppa av de bägge företagens jordbruksföretag, alltså de avdelningar som tillverkar genmanipulerat utsäde och bekämpningsmedel. Syngenta blir världens första globala, renodlade agroföretag, enligt Astra. Syngenta ska bli nummer ett på en marknad som är värd 40 miljarder dollar! Frågan är dock om det nya transnationella genteknikbolaget har någon chans när opinionen är så negativt inställd till GMO och konsumenterna allt mer efterfrågar obesprutade, ekologiska livsmedel.

EU-kommissionen och de amerikanska myndigheterna var kritiska till det nya bolaget p g a konkurrenslagstiftningen, eftersom Syngenta får en sådan stark monopolställning. Efter att man gått med på att sälja ut en rad bekämpningsmedel, t ex Mikado, Impact och Flint kunde myndigheterna inte stoppa det nya bolaget, som trots allt får en mycket stark position på jordbruksmarknaden. För oss konsumenter gäller det alltså att lära oss ytterligare ett nytt namn på ett företag som med patent och andra maktmedel vill tvinga på oss genmanipulerad mat. Tittar man på företagens pressmeddelanden slås man av att så många nyheter handlar om patenträttegångar och tvister med andra läkemedelsbolag. Det är vi konsumenter som betalar alla dessa dyrbara advokatlöner, via skatterna och de subventionerade apoteksläkemedel (ytterligare ett monopol!) när vi köper läkemedelsföretagens produkter.