Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2000-12-08
Terminator i Sverige

Vid flera tillfällen har företaget Aventis *) fått testodla genmanipulerad raps i Sverige. Nu kommer nya avslöjanden om att vissa av dessa GMO-rapssorter, som sagts vara hansterila, i själva verket innehåller terminatorgener. Det är forskaren och genteknikkritikern Mae-Wan Ho som granskat ansökningshandlingar i England och funnit bevis för att "hansterilitet" i själva verket är ett slags terminatorteknik. Dessutom innehåller GMO-rapsen "system för att återställa fertilitet". Sveriges Konsumenter i Samverkan skriver nu till Aventis och Jordbruksverket för att få detaljer om hur detta går till.

Rapsen har odlats i Linköping under 1998 och 1999 av Plant Genetic Systems som numera heter Aventis. Mae-Wan Ho säger till Miljömagazinet att företag försöker introducera terminator genom en bakdörr genom att kalla det hansterilitet. Vid flera tillfällen har andra genteknikföretag officiellt tagit avstånd från terminatortekniken som särskilt oroar bönder i u-länderna, eftersom de är vana att kunna spara utsäde från en säsong till nästa. Traditionen att spara utsäde är direkt hotad av terminatortekniker. I den aktuella rapsen orsakas sterilitet av ett enzym som bryter ner RNA i cellerna. Mae-Wan Ho menar att denna teknik inte kan sägas vara säker eftersom enzymet inte bryter ner 100 % av RNA. Risken är därför stor att hansterila frön sprids.

Länk till Jordbruksverket beslut 1998 och 1999:
http://www.sjv.se/genteknik/faltforsok/beslut_1998/1825-98.htm
http://www.sjv.se/genteknik/faltforsok/beslut_1999/2769-99.htm
http://www.sjv.se/genteknik/faltforsok/beslut_1999/1911-99.htm

*) Aventis är namnet på ett nybildat transnationellt företag som tidigare gått under namn som Hoechst, Agrevo, Plant Genetic System och Rhone Poulenc.

Läs mer om terminator


Upp sida