Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj: Genteknik

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
991113
Tvivel om ryktet att Novartis köper Monsanto

En ny våg av rykten om att det hårt kritiserade genteknikföretaget Monsanto 
ska köpas av någon konkurrent har bemötts av tvivel. Det var i måndags som 
Wall Street Journal skrev att man hört från källor nära Monsantos styrelse 
att Monsanto var i fusionssdiskussion med Novartis. Monsanto misslyckades i oktober 1998 att gå ihop med läkemedelsjätten AHP.

Andra aktieanalytiker i USA menar att denna bransch just nu är inne i en 
ytterst turbulent period där såväl läkemedel som jordbrukskemi och framför 
allt gentekniken hela tiden ger upphov till spekulationer. Framtiden är oviss för dessa företag. Det finns monopollagstiftning i USA som ska förhindra att ett enda företag får för stark ställning. Enligt St Louis Post-Dispatch 991110 skulle Novartis och Monsanto tillsammans bli mer än dubbelt så stort på t ex sojabönor än nästa rival, DuPont, som nyligen köpte Pioneer Hi-Breed. När det gäller majsutsäde säljs redan 42 procent av DuPont/Pioneer mot 8 procent som kommer från Novartis och 13 procent från Monsanto. Denna koncentration har redan skapat oro bland bönder i USA och det amerikanska justitiedepartementet granskar branschen noga.

Flera av dessa företag försökte under hela 1990-talet skapa en struktur som 
helt skulle bygga på genteknikens landvinningar. Särskilt Monsanto har satsat allt på denna nisch. En möjlig lösning att rädda det skuldtyngda Monsanto är om man säljer sin läkemedelsdivison som kallas Searle. Novartis, som bildades 1997 när Ciba-Geigy och Sandoz gick ihop, sägs behöva några av de nya produkter som Searle tagit fram under de senaste åren. Å andra sidan  kritiseras Searle för sin aspartamtillverkning som ingår i bolaget NutraSweet. Det bolaget har Monsanto försökt sälja utan framgång under 1999.

För oss konsumenter är aktieanalytikernas oro ytterligare en anledning till att vi fortsätter hysa stor skepsis inför modern genteknik. Det tycks inte finns någon stabilitet. Få tror att den nuvarande strukturen bland dagens företag kommer att finns kvar på lång sikt. För konsumenter blir det då mycket svårt att lita på att företagen tar sitt ansvar om något går snett med de nya GMO-grödorna. Varför har företagen så bråttom? Vem vågar ge oss garantier eller försäkrar oss om att nybildade företag betalar skadestånd för GMO-produkter från uppköpta konkurrenter? Många av problemen inom tobaksindustrin jämförs med de som genteknikföretagen kan drabbas av inom en snar framtid!

Martin Frid


Upp sida