Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik..........
 
...... 
990429
.
USA snart enda landet som inte vill märka GMO

Vid det viktiga Codexmötet om märkning i april var USA och Argentina de enda länderna som inte vill att genmanipulerad mat ska märkas. Enligt Consumers International har allt fler länder nu insett att konsumenterna vill ha ordentlig märkning. Särskilt glädjande är att Brasilien,
Japan, Korea, Nya Zealand och Australien nu står på Europas sida. Som bekant har ju EU redan infört märkningskrav på GMO.

Inom EU har opinionen varit stark: en undersökning 1997 visade att 74 procent av de tillfrågade konsumenterna ansåg att "tydlig märkning" var viktig.

Den 24 april 1999 möttes över 60 konsumentorganisationer i Bryssel och krävde att GMO ska märkas internationellt.

Läs mer på Consumers Internationals hemsida:
.

Genteknik       Globalisering       Hem