Konsumenter i Samverkan  
Kampanj: Genteknik..........
 
 
990316
Framgångar för GMO-fritt i Brasilien!

Konsumenter i Samverkan har undersökt situationen när det gäller odling av genmat i Brasilien. Läget just nu är ju att Sverige och många andra länder lyckas hålla hyllorna fria tack vare import av GMO-fri soja från Brasilien, samt att även fodret till kor och andra djur på detta sätt är i stort sett GMO-fritt.

Officiellt heter det att Monsanto "dragit tillbaka" sin ansökan om att få odla fem sorters gensoja. Enligt Gazeta Mercantil, en affärstidning, är det uppenbart att företaget utsatts för starka politisk påtryckningar att inte tvinga in sina produkter i Brasilien. Konsumentföreningen IDEC (medlem i Consumers International) och Greenpeace har stämt brasiliens GMO-nämnd vilket ännu förhindrar ett godkännande. Även miljömyndigheten IBAMA har nu i mars ställt sig bakom den stämningen, vilket ytterligare bidragit till att debatten hettat till. Och självklart är man mycket medvetna om att europeiska och japanska konsumenter med allt större kraft kräver GMO-fri mat, vilket gynnar Brasiliens export av t ex soja.

Rapporterat av Martin Frid
Tillbaka       Hem