Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Internationellt

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
1999-01-18
Svalöv Weibull köps upp av BASF

Nu har skånska fröbolaget Svalöf Weibull till 40 % köpts upp av tyska kemijätten BASF. Tillsammans skapar man dessutom ett nytt genteknikbolag som ska forska på GMO-grödor. Särskilt på raps anses Svalöf Weibull ha  viktiga genetiska resurser, som är attraktiva för BASF. Största ägaren i Svalöf Weibull är dock fortfarande Svenska Lantmännens Riksförbund, alltså bondekooperationen. 

Det är frågan om patent på gener som tvingat Svalöf Weibull in i den här situationen, enligt källor inom företagsledningen. Man är rädda för att stora bolag "låser in generna" så att mindre bolag inte kommer åt dem. 
Konsumenter i Samverkan noterar att Holland och Italien lämnat in en protest till EG-domstolen om det patentdirektiv som ska göra det möjligt att ta "patent på liv". Ska normal (traditionell) växtförädling av vår mat bli omöjlig på grund av gentekniken? 
 

Martin Frid

Upp sida