Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik..........
 
 
990406
Lite mer fakta om Zeneca som slukade Astra

Idag sa över 90 procent av Astras aktieägare ja till fusionen med Zeneca, det engelska läkemedelsbolaget som bildades när stora kemifirman ICI moderniserades i början av 1990-talet. Zeneca anses ha varit en av ledarna inom europeisk genteknik. Med grundforskning och patent (t ex på den första GMO-tomaten) har man en stark position inom GMO-sektorn. Företaget tillverkar även en rad bekämpningsmedel och andra produkter för lantbruket. I samband med Astra-uppköpet har det diskuterats om hela agrokemiavdelningen ska "knoppas av" och säljas till någon hugad spekulant.

Zeneca kritiseras hårt för sin forskning på terminator-tekniken, som hindrar GMO-frön att gro. Genom att ta gener från råttor kan man styra plantornas utveckling, och förhindra vissa processer i tillväxten. Patenten gäller inte bara växter utan även samma mekanismer i djur och t.o.m. hos människan. Andra kritiker, t ex Svenska Naturskyddsföreningen, är arga för att Zeneca säljer farliga bekämpningsmedel.

I februari 1999 hamnade Zeneca i hetluften när en rad forskare ställde upp på bild i tidningen The Daily Telegraph. Man påstod att man gärna åt GMO-tomater, och stod där i sina vita rockar och såg glada och överlägsna ut. Sedan visade det sig att det inte alls var GMO-tomater man höll i händerna - utan helt vanliga tomater. Pinsamt för  vetenskapsmännen, som ju alltid ska hålla sig till sanningen! Dessutom hade det varit olagligt att äta GMO-tomater direkt från buskarna, enligt The Independent, som avslöjat Zenecas bluff.

Enligt professor John Beringer kommer Zeneca nu att anmälas för brott mot den engelska GMO-lagen, eftersom det framkommit att forskare vid andra tillfällen ätit GMO-tomater direkt från buskar i företagets växthus. John Beringer är ordförande i den nämnd som granskar och godkänner GMO i England. Frön från GMO-tomater kan spridas via avföringen och nå ut i naturen via avloppssystemen. Redan 1989 svarade chefen för ICI:s GMO-forskning att det inte var tillåtet att äta GMO-tomater eftersom frön kunde spridas och gro på oväntade platser, och att detta skulle vara olagligt.

Aktiespararnas Lars-Erik Forsgårdh anser att svenska fondförvaltare gjort sig skyldiga till "allvarligt flockbeteende" när de bejakat fusionen mellan Astra och Zeneca.

.
Tillbaka       Hem