Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik

Arkiverade nyheter

2001 I 2000 I 1999 I 1998 I 2002-2005


2001

2001-12-14 Codexarbete med riktlinjer för riskanalys av livsmedel framställda med modern bioteknik - allergifrågor mm. Synpunkter på remiss Dnr 1216/01
2001-11-23 Stor enighet om bättre GMO-märkning
2001-10-16 Rapport från EU-konferens om bioteknik "Biovetenskap och bioteknik - En strategisk syn"
2001-09-17 Var med och påverka EU!
2001-08-13 Fortsatt GMO-stopp inom EU
2001-07-20 EUs nya GMO-regler: rapport från möte med Kommissionen
2001-07-11 Konsumenterna kritiska mot UNDP rapporten om GMO
2001-07-05 SKiS granskar: Icke tillåtna och icke acceptabla GMO
2001-06-26 Remiss: Codex märkningskommitté CCFL - märkning av livsmedel framställda med bioteknik
2001-04-17 Kris i Codexarbetet om GMO-livsmedel?
2001-04-17 Martin Frids Reserapport från Codexmötet i Japan
2001-04-17 Rapport från Codexmötet om GMO-livsmedel i Japan
2001-03-17 Häftig amerikansk debatt om genmanipulerad mat på CBS 60 minutes
2001-03-17 Kina förbjuder GMO
2001-02-27 Olaglig försäljning av GMO-produkter i Sverige upprör konsumenterna!
2001-02-01 Hur mycket makt ska Monsanto få i USA?
2001-02-01 Varför vi konsumenter inte vill ha Codexregler för märkning av "icke genmanipulerad" mat
2001-01-23 Kanada ville underkänna Monsantos GMO-potatis...
2001-01-18 Nytt regelförslag om GMO i USA får kritik
2001-01-16 Monsanto vill genmanipulera vete!
2001-01-15 Rapport från konferensen "GMOs... Free to Choose?" 11-12 januari 2001, Bryssel
2001-01-11 "Stora hål i amerikansk GMO-lag"
  upp
2000

2000-12-16 Skydda Jordens agro-genetiska resurser!
2000-12-10 DN Debatt: "Patent på gener måste förbjudas"
2000-12-08 Terminator i Sverige
2000-12-01 Ny myndighet bildas för GMO i Sverige?
2000-11-15 EUs konsumentkongress i Bryssel 23-24 november 2000 Sveriges Konsumenter i Samverkan deltar och påverkar!
2000-10-25 Svenska Kabi inblandat i genteknikskandal
2000-10-11 Syngenta - nytt transnationellt genteknikbolag bildas idag
2000-10-03 Novartis känner sig hotade och hotar nu
2000-10-03 Öppet brev till Svenska Naturskyddsföreningen angående utspelet om genteknik
2000-09-17 Amerikanska företag klarar inte GMO-särhållning
2000-08-23 FAO anser att forskare har moraliska skyldigheter när det gäller GMO
2000-08-14 Etisk debatt om genterapi och stamceller
2000-08-12 Hårdare tag mot alltfler kontaminerade utsäden - Greklands regering beordrar destruktion av bomullsodlingar
2000-08-03 Gengrödor i danska livsmedel
2000-07-31 Stor GMO-undersökning i Tyskland
2000-07-28 G8-mötet lägger större vikt vid säker mat
2000-06-26 Genforskningen får stora konsekvenser för konsumenterna
2000-04-13 EU-parlamentet sjabblar bort GMO-lag
2000-04-05 Vem ska tjäna på patent på bioteknik?

2000-03-16 Bioteknikras på börsen smittade Sverige

2000-03-16 Lokalt samråd behövs om genteknik

2000-03-06 Första patentet på mänskliga celler - av misstag!

2000-03-04 Protestera mot patent på DNA från mänskliga celler!

2000-02-25 Amerikanska politiker bråkar om GMO-märkning

2000-02-22 USA förlorade en miljard dollar på GMO under 1999

2000-02-02 Många amerikanska bönder slutar odla GMO

2000-01-31 Martin Frid från Sveriges Konsumenter i Samverkan, representerar Association of European Consumers, AEC och talar vid EU-konferensen om WTO och GMO den 4 februari 2000 i Bryssel.

2000-01-31 Sensationellt resultat vid FN-mötet i Montreal om biosäkerhetsprotokollet. Nu får länder rätt att förbjuda import av GMO och alla GMO ska märkas

2000-01-25 Ny rubrik under genteknik, "Biologisk mångfald", Montreal nästa - Martin Frids debattartikel i Miljömagazinet 2000-01-21, 130 länder vill ha ett biosäkerhetsprotokoll 

2000-01-11 Sammanslagningen av Monsanto och Delta & Pine Land
(Terminator) stoppad 

2000-01-03 Första Europapatentet på GMO beviljat 

upp

1999

991220 Knappast någon vill längre befatta sig med Monsantos aktier

991113 Tvivel om ryktet att Novartis köper Monsanto 

991109 Genombrott för GMO-märkning i USA? 

991109 Stor folkbildningsturné om genmanipulerad mat 8-19 november 

991109 EU förbjuder mjölkhormonet BST

991018 Dr. Pusztais forskning publiceras i The Lancet

991011 EU-parlamentet lurades att rösta ja till genpatent

991007 Monsanto backar om Terminator

991007 Miljöförbundet Jordens Vänner mot GMO

990916 Maktpositionerna för GMO-utsäde prövas i domstol i USA

990916 USA's majsodlare lurade av genteknikföretag

990819 Marks & Spencer går vidare - GMO nu bort från djurfoder 
också 

990818 Brasilien står emot Monsantos GMO-soja 

990810 GMO-sojan är inte vad Monsanto påstått 

990810 Mark & Spencers gen-policy nu på Internet 

990806 Genmonopol hotar svensk sjukvård

990806 Nytt larm om problem med insektsresistens i GMO-grödor 

990702 Presidenten för Rockefeller Foundation läxar upp Monsanto! 

Monsantos GMO-soja inte lika näringsrik (990628)

G8-mötet varnade för genteknik(990624)

USA's jordbruksminister Dan Glickman ändrar attityd om GMO? (990612)

EU reagerade snabbt och stoppar godkännandet av BT-majsen i Europa (990521)

Pollen från genmanipulerad s.k. Bt-majs dödligt för fjärilar (990520)

Engelska läkarförbundet BMA varnar för genmaten (990520)

Den engelska biståndsorganisationen Christian Aid varnar för GMO i u-länder (990520)

Royal Society avfärdar Pusztai's forskning. Han ger svar på tal här
Läs mer på löpsedeln.(990519)

Nu står Tony Blair ensam i sitt försvar för GMO(990511)

Genmanipulerade livsmedel stoppas(990506)

USA snart enda landet som inte vill märka GMO(990429)

GMO-märkning motarbetas(990428)

Lite mer fakta om Zeneca som slukade Astra(990406)

BST-rapport kritiseras (990331)

BST-hormonet skadar både kor och konsumenter (990319)

EU säger nej till genmanipulerat mjölkhormon (990317)

GMO-fritt i Europa (990317)

Framgångar för GMO-fritt i Brasilien! (990316)

Marsch mot genteknik i Indien (990311)

Inget avtal om biosäkerhet och GMO-grödor i Colombia (990224)

Monsanto har patent på kontroversiell gen (990223)

Forskarrevolt mot genmat (990213)

Framgång för märkningskraven (990211)

EU-parlamentet röstade för bättre regler för genmanipulerade grödor (990211)

Svalöf Weibull har till 40 % köpts upp av tyska kemijätten BASF.(990118)

  upp
1998

Konsumenter i Samverkan fick rätt om GMO-markörgener (981125)

Kanada avslöjar Monsanto (981026)

EU säger nej till GMO-potatis (981015)

Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot hälsan, enligt en ny EU-rapport från Ecosoc (980910)

Glyfosat ger ökad risk för cancer (980904)

Mejerierna bluffar om GMO-foder? (980904)

Genförändrad potatis skadar råttor (980811)

Martin Frids rapport från Japanresa (980801)

Omröstning på BBC:s hemsida om genmaten! (980610)

Folkomröstningen i Schweiz manipulerad av läkemedelsindustrin (980608)

Monsanto uppköpt av läkemedelsjätte (980601)

Nu har CODEX visat att den multinationella industrin styr! (980527)

Consumers International (CI) samordnar världsomfattande aktion för korrekt och total märkning av genmanipulerade livsmedel och ingredienser, inför Codex-mötet den 26 maj i Ottawa.
Man kunde vara med och säga sin mening med hjälp av färdigt mail
till Codex på CI:s hemsida:
eller om du vill ha mer förklaring på svenska, då klickar du här. (980519)

Schweiz ska folkomrösta om genteknik den 7 juni 1998. (980513)

78000 namnunderskrifter i Danmark mot genmanipulering. (980513)

Konsumenterna vill inte ha den nya sojan och 
matbutikerna vill inte sälja den. (980502)

Monsanto medger misstag (980419)

 


upp