Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-02-26


Norges bönder vill varken odla eller importera GMO
Det gäller såväl gmo-livsmedel som gmo-foder. Heja Norge!

Ett stort antal organisationer och företag har skrivit på en policyn, där man säger nej till användningen av gmo i lantbruket, import av såväl livsmedel som foder med gmo. Det är bl a Norges Bondelag, Tine Norsvin, Gilde Norsk Kjøtt - Norges motsvarighet till vårt svenska Swedish Meats – m fl.

Det verkar som att både böndernas och konsumenternas intressen sammanfaller. Vilket av handelsblocken blir först i Sverige att importera norskt kött, som alternativ till det bojkott-utsatta Swedish Meats och SCAN:s kött och charkprodukter? Eller varför inte norskt bacon
i stället för danska Tulip

Nyheten bjöd ATL på den 20 februari och har därigenom nått de svenska bönderna och livsmedelsbranschen nu. Läs artikeln här >>

Hela policydokumentet kan läsas här >>

upp