Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail


2001-09-17

Var med och påverka EU!

Nu har vi konsumenter en unik chans att påverka EU när det gäller genteknikens framtid.
Kommissionen har för avsikt att under hösten 2001 lägga fram ett policydokument med ett förslag till en strategisk syn på biovetenskap och bioteknik fram till 2010 och framöver. Förslaget ska präglas av en "mångsidig, framåtblickande synvinkel och det ska innehålla konkreta insatser som kan göras på kort sikt för att förbereda inför framtidens utmaningar".

Vid utarbetandet av policydokumentet kommer kommissionen att utgå dels från den omfattande allmänna debatt som redan förs, dels från bidrag från de många aktörer och sektorer som berörs och som kommissionen samarbetar med. Många av de frågor som ska behandlas är av betydelse både för samhället som helhet och för enskilda personer - nyckeln till framtiden finns därför hos medborgarna i Europa.

Det är en enastående chans för allmänheten att inkomma med synpunkter på och idéer till hur kommissionens policydokument borde utformas. Senast den 16 november 2001 kan man inkomma med synpunkter, antingen på kommissionens webbsida eller per post.

Här finns alla detaljer:

Kommissionen kommer att anordna ett samrådsmöte för inbjudna aktörer den 27-28 september 2001. Från Sverige deltar bland annat Margareta Winberg, jordbruksminister och Thomas Östros, utbildnings- och forskningsminister. Dessutom är Martin Frid och Bengt Ingerstam från Sveriges Konsumenter i Samverkan och AEC - Association of European Consumers inbjudna.

Här är hela programmet: (PDF-dokument, 37 kB på engelska)


Upp sida