Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Genteknik

Hultsfred 23 februari 1997

Konsumentorganisation polisanmäler landets ledande oljeproducent, Karlshamn AB, för deras utsläppande på marknaden av produkter från genmanipulerade sojabönor. Karlshamn AB har levererat till ett okänt antal livsmedelsindustrier olika produkter utvunna ur dessa sojabönor och har inte informerat konsumenterna så att dessa kan undvika att köpa genmanipulerade livsmedel.


Opinionen mot genmanipulerade livsmedel ökar starkt, inte minst beroende på hemlighetsmakeriet runt forskningen och produktionen och nu införandet i smyg av ingredienserna i konsumentprodukter.

Det finns inget konsumentbehov av dessa produkter.

Det enda motivet är att vissa transnationella företag ska kunna tillskansa sig marknadsdominans och därmed hota såväl världens bönder som många livsmedelsföretag och inte minst tredje världens matproduktion. Vinsten för företagen ligger i att knyta upp bönderna att enbart använda företagens genmanipulerade utsäde tillsammans med samma företags bekämpningsmedel.

- Vi konsumenter tror inte ett dugg på dessa företags fagra löften om billigare mat, smakligare frukter, undanröjande av världssvälten och allt annat man lovar. Vi har inte sett det än, men det mesta som tagits fram tills i dag är grödor som är resistenta mot samma företags bekämpningsmedel, säger Bengt Ingerstam, generalsekreterare i den fristående paraplyorganisationen Konsumenter i samverkan.

Nyligen kom EU:s Novel Foods-förorning som reglerar hur märkning ska ske. Denna anser vi vara helt tandlös, då endast förändrad och levande organism ska märkas, men inte produkter av dessa. Alltså bönan, majskornet, tomaten och liknande ska märkas men de når aldrig konsumenterna. Ingredienserna i livsmedel som kommer från dessa råvaror märks alltså inte. Det betyder att ingen märkning når konsumenterna, som ska välja vad de vill köpa.

  • Vi anser att vi har full rätt att välja vad vi vill köpa, i synnerhet i detta fall där majoriteten av konsumenter inte vill ha någon form av genmanipuleriad mat.
  • Vi anser också att vi har stöd i såväl Livsmedelslagen som Marknadsförings-lagen, att vi ska få denna viktiga information som märkning av slutprodukten.
  • Vi vill heller inte bli manipulerade på detta sätt som nu Karlshamn AB har gjort, att smyga ut produkterna på marknaden, för att tvinga marknaden att acceptera dessa produkter.
  • Vi accepterar inte detta brott mot demokratin, när Monsanto öppet vägrar att märka och blandar gensojan med vanlig soja för att ingen ska kunna skilja den.

Anmälan som lämnades in fredagkväll omfattar misstanke om brott mot följande regler, lagar och förordningar:

1. EUs utsättningsdirektiv 90/220/EEC
2. Livsmedelslagens § 5, Redlighetsprincipen
3. EUs Novel Foods förordning, publicerad 14 februari 1997
4. Livsmedelsverkets rekommendationer att märka allt
5. Marknadsföringslagen, i och med att man undanhållit konsumenterna viktig information.

Vi vill få prövat, förutom Karlshamn AB´s införande på marknaden av genmanipulerade produkter i strid med regler och lagar, även om dessa regler och förordningar har något juridiskt värde, eller om de bara är ett tandlöst resultat av allt förhandlande med de starka intressen som ligger bakom och deras obegränsade möjligheter till lobbyverksamhet.

- Det är hög tid att marknadens aktörer inser att utan konsumenternas förtroende och acceptans finns det ingen marknad. Konsumenterna är förutsättningen för marknaden. Vi utgår också ifrån att lagstiftningen står på medborgarnas sida och inte är ett instrument för ekonomiska multinationella intressens diktatur och makt över konsumenternas fria val.

Konsumenter i samverkan

Bengt Ingerstam
generalsekreterare


( Tillbaka | Hem )