Konsumenter i samverkan

Logo


3 oktober 1997


Konsumenter säger vad de tycker om den påtvingade gen-maten , som vi aldrig bett om!

Världsomfattande Global Aktion 2-16 oktober avslutas 16 oktober med seminarium i Stockholm där konsumentopinionerna världen runt presenteras och ett konsumentmanifest offentliggörs.

Konsumenter startar också annonskampanj!
Opinionen mot genmanipulerade livsmedel ökar starkt, inte minst beroende på hemlighetsmakeriet runt forskningen och produktionen. Motståndet mot att märka gen-maten, så att konsumenter kan undvika den, uppfattas av konsumenter som att multinationella jättar, t ex Monsanto, helt tänkt köra över demokratin och underkänna konsumenternas rätt att välja. Man vill påtvinga oss gen-maten, för sina egna intressens skull. "Gen-maten har ju aldrig varit ett krav från konsumenthåll och mat saknas inte, så vi konsumenter ser inte motivet för att ta ytterligare risker, vare sig det gäller hälsan, miljön eller makten över maten", säger Bengt Ingerstam, generalsekreterare för den fristående konsumentorganisationen Konsumenter i samverkan

Debatten har varit märklig. Forskare har envist hävdat att gen-maten inte är farlig att äta. Men det biter inte på konsumenterna, som tycker illa om det hemlighetsmakeri forskarna sysslat med, alltför länge. "Konsumenterna vill inte bli manipulerade av internationella monopolistiska intressen, intressen som helt klart vill ta makten över världens livsmedel och, vad värre är, över världens bönder. Här står parterna helt oförstående för andra partens argument" påpekar Bengt Ingerstam.

Den 16 oktober avslutas därför denna Global Aktion från vår sida med ett seminarium där den växande internationella opinionen fokuseras. Den kommer sällan fram i debatten men är viktig. Att världens konsumenter mer och mer tar avstånd från gen-maten är ett underbetyg för odemokratiska maktintressen och är av betydelse för att få debatten på rätt köl.

Det blir ett internationellt seminarium, med gäster från flera av världens konsumentorganisationer samt en speciell inbjuden gäst, Alexander Haslberger från det österrikiska ministeriet för bl a konsumentskydd, som ansvarar för

Österrikes beslut att förbjuda import av genmanipulerade livsmedel, något som EU försöker riva upp. Det blir en intressant kväll, och laddad. Program bifogas.

Det finns inget konsumentbehov av dessa produkter.

- Vi konsumenter tror inte ett dugg på dessa företags fagra löften om billigare mat, smakligare frukter, undanröjande av världssvälten och allt annat man lovar. Vi har inte sett det än, men det mesta som tagits fram tills i dag är grödor som är resistenta mot samma företags bekämpningsmedel, säger Bengt Ingerstam, generalsekreterare i den fristående paraplyorganisationen Konsumenter i samverkan.

Vi startar därför något så unikt som en annonskampanj från "arga och indignerade konsumenter", där vi i annonser klart säger: "Nej till gen-maten! Vi har inte bett om den!" Konsumenter står själva för kostnaderna och pengarna som flyter in får bli en tydlig opinionsyttring, en folkomröstning på nytt sätt.

Seminariet kommer att avslutas med offentliggörandet av ett konsumentmanifest och några av de föreslagna punkterna är följande:

  • Vi anser att vi har full rätt att välja vad vi vill köpa, i synnerhet i detta fall där majoriteten av konsumenter inte vill ha någon form av genmanipuleriad mat.
  • Vi anser att vi konsumenter ska få vara med och "rösta" på vilken utveckling vi vill ha på livsmedelsområdet och vara med och påverka marknaden
  • Vi anser också att vi har stöd i såväl FN:s rättigheter för konsumenter, Livsmedelslagen och Marknadsföringslagen, att vi ska få denna för konsumenter viktiga information, som en total märkning av slutprodukten innebär, för atyt kunna göra väl motiverade och informerade val.
  • Vi vill heller inte bli manipulerade genom att maktfullkomliga producenter försöker smyga ut produkterna på marknaden, för att tvinga marknaden att acceptera dessa produkter.
  • Vi accepterar inte detta brott mot demokratin, när Monsanto öppet vägrar att märka och blandar gensojan med vanlig soja för att ingen ska kunna skilja den. Då ingen domstol klarar av rättsläget förbehåller vi oss som konsumenter att fälla vårt omdöme genom att välja bort det vi inte accepterar på marknaden.

Bengt Ingerstam ansvarar för denna pressinformation


( Tillbaka | Hem | E-mail )