Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             1999-08-05


Konsumenternas oro för genmaten 
måste tas på allvar!


Konsumenternas skepsis mot den gentekniska utveckligen och oviljan att acceptera genmodifierade produkter bara ökar, världen över. Senaste tiden har rapporterna avlöst varandra, både om problem i odlingen, ihopblandning i produktionen och även rapporter om rena myglet.

I genomsnitt vill 70% av konsumenterna inte ha genmat och 90% vill absolut ha märkning, det framkommer av alla gjorda undersökningar och siffrorna bara stiger. Just nu är konsumenterna på krigsstigen i Australien och Nya Zeeland, normalt USA-lojala länder. Japanerna kräver märkning, Sydkorea likaså. I Europa har man länge haft dessa krav. Nu börjar även kraven i USA växa så hörbart att både USA:s jordbruksminister Dan Glickman och presidenten Bill Clinton börjar tala om att det kanske är något som måste övervägas p.g.a. den starka opinionen. Tidigare har USA hotat med sanktioner för ”handelshinder” mot länder som vill märka genmaten.


Konsumenternas oro är komplex, men kan inte negligeras längre. Vi är oroliga för vad som händer i naturen, med resistensutveckling och ett ökat beroende av bekämpningsmedel, hoten emot mångfalden och inte minst att det rör sig om en litet antal företag, som alltmer går ihop i större koncerner och har patenten på genmaterialet, förhindrar bönderna att ta eget utsäde från skörden och  skapar en icke önskvärd monopoliserad makt över världens mat.

Idag kom bland annat. två rapporter som bevisar att konsumenternas oro är befogad!

Enligt en ny studie som publiceras idag i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature kan genmanipulerade BT-grödor snabbt bli overksamma mot insekter. Trots att man försöker undvika att insekter blir resistenta mot BT-giftet, visar studien att resistenta insekter växer långsammare än vanliga insekter. Det betyder att de har större chans att para sig och få mer avkomma som också är resistenta mot BT.

Ett sätt att fördröja utvecklingen av resistens är att man tvingar bönderna att odla normala grödor runt fälten med GMO-grödor. I USA börjar detta bli vanligt, även om det är oekonomiskt för odlarna. Om den nya studien är korrekt finns det stor risk att detta system med skyddszoner inte fungerar, enligt Nature.


(I maj kom det fram en studie som visade att Monarkfjärilar skadas av BT-grödor. Detta var också oväntat, enligt GMO-industrins förespråkare.)


Läs mer i Nature "GM cotton and the bollworm"

http://www.nature.com/cgi-bin/wbsp-home.cgi
Läs reportaget från BBC "Pest may beat GM insecticide"
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_412000/412198.stm


Dessutom ett referat ur artikel i The Guardian från den 4 augusti, om två forskare som sitter som experter i en engelsk  ”oberoende statlig kommission” som ska undersöka säkerheten i genmaten, d.v.s. produkter som kommer från det företag där de också arbetat och är avlönade. Det är inte första rapporten i sitt slag och lär inte bli den sista. Vi konsumenter fattar och genomskådar att man har något att dölja, när man myglar, fuskar och uppträder ohederligt på detta sätt. 

Vi litar inte på experterna. Deras tomma garantier gör oss än mer befogat oroliga, avslutar Bengt Ingerstam, generalsekreterare i konsumentorganisationen Konsumenter i Samverkan.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se