Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-10-12


Höstens första debatt om GMO hölls på Öland 25 augusti

GMO-majs provodlas just nu på Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län hade bjudit in en stor skara debattörer för att belysa hur frågan ligger just nu. Representanten från Monsanto, Mattias Zetterström, var tillsammans med den provodlande lantbrukaren, Björn Folkesson, tämligen ensamma om att vara positiva till GMO-gördor, Representanter för Ekologiska Lantbrukarna, Svenskt Sigill, LRF, Greenpeace, ICA Supermarket, Kalmar Lantmän. KLS Slakteri, och naturligtvis Sveriges Konsumenter i Samverkan höll både emot och vissa höll en rätt låg profil.

Det var för många i panelen för att komma fram till något, men man märkte en tydlig tveksamhet från publiken, ett 50-tal, mest lantbrukare.

När Björn Folkesson uttalade att man måste prova och ”vill inte konsumenterna ha dessa grödor, så får vi väl sluta”, kunde jag, Bengt Ingerstam, inte låta bli att konstatera att ”vi vet ju redan genom bl a en egen enkät att 100 procent av konsumenterna är emot att GMO används även i foder till djuren, så varför kasta bort pengar på att provodla, för att sedan behöva lägga ner? Lyssna på konsumenterna redan nu!”

Läs referatet i Östra Småland >>

upp