Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Genteknik

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-01-17

Hultsfred den 17 januari 2000
 

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala        YTTRANDE 

Remiss Dnr 4164/99 "Codex och livsmedel framställda med genteknik"

Sveriges Konsumenter i Samverkan ser fram emot ett snabbt resultat från arbetsgruppen om GMO-märkning och att Codexreglerna blir så bra som konsumenter krävt under ett antal år, så att vi slipper hot från exportländerna om WTO-sanktionerade handelskrig, p g a vår GMO-märkningslagstiftning.

Kommentarer om Section 2:

(1) Titeln:

Vi anser inte att man ska använda begreppet "modern biotechnology" och i synnerhet inte ordet "modern" eftersom detta är en värdering som kan bli "omodern". Vi tror inte att man på detta sätt ska särskilja mellan "moderna" och "traditionella" biotekniker. Vi menar att det är rekombinant genetisk modifiering man ska diskutera inom Codex. Man ska inte försöka dölja detta med termer som har används i den infekterade debatten, där förespråkare för "modern bioteknik" menar att öl- och brödjäsning är "traditionell bioteknik". På samma sätt skulle i så fall miljö- och konsumentrörelsen kunna hävda att "genmanipulering" d v s "genetic manipulation" är ett vedertaget begrepp, som Codex skulle kunna använda (Nationalencyklopedin godtar termen genmanipulering).

Vi anser således att "genetic engineering" vore det tydligaste begreppet i titeln. Om man tvunget vill använda ordet "biotechnology" kan vi föreslå "novel biotechnology" som ett bättre alternativ till  "modern biotechnology". Då får man in en viktig nyans i dokumentet som bättre reflekterar den aktuella situationen och som blir begriplig för konsumenterna.

(2) Vi håller helt med om att både livsmedel och livsmedelsingredienser ska ingå.

(5) eller (6) Vi anser att det finns oklarheter om varför man ska ta med formuleringar om "likheten" dvs "no longer equivalent" eller "differs significantly" i dokumentet. När det gäller livsmedel kräver konsumenterna att få veta om det är frågan om GMO eller ej. Det kan inte råda några som helst tvivel om att OECD och USA misslyckats att hävda att en rad genmanipulerade livsmedel, t ex Roundup Ready Soybean eller BT-majs är "huvudsakligen lika" med vanlig soja eller majs, och att livsmedel med dessa ingredienser inte ska märkas. Vi är alltså mycket nöjda med att man tycks ha tagit bort den ytterst kontroversiella formuleringen "substantial equivalence" ur dokumentet.

Vi bifogar dokument som nyligen offentliggjorts i USA i samband med ett åtal mot FDA av föreningen Alliance for Bio-Integrity. Dessa dokument visar att ett antal tjänstemän, forskare, medarbetare och höga chefer vid FDA var mycket negativa till FDAs industrivänliga inställning till GMO i början av 1990-talet. Dokumenten visar att formuleringar om den påstådda "huvudsakliga likheten" som sedan ledde till att FDA (och andra länders myndigheter, inklusive SLV) inte gör någon egen riskforskning på GMO, i själva verket kritiserades som ovetenskapliga av FDAs egna tjänstemän och chefer.

Det är vår åsikt att Codex nu med kraft måste verka för ett regelverk för märkning av alla GMO-livsmedel. Vi undrar om formuleringen "no longer equivalent" betyder att länder inte ska få lagstifta om märkning av t ex olja från GMO-grödor, eftersom oljan inte innehåller detekterbara spår av GMO. I sådana fall kräver konsumenter märkning som säkerställs genom dokumentation som följer råvarorna. Detta är ytterligare ett skäl att inte acceptera formuleringen. 

Kommentarer om Section 5:

(1) - (10) Denna text, som kallas "Option 1" anser vi inte är acceptabel.

(12-24) Denna text som kallas "Option 2" anser vi är acceptabel med följande kommentarer: 

(13) Ordet "main" ska bort. Texten "obtained through recombinant DNA techniques" behövs ej. Texten "or differ significantly from" ska bort. Texten "In particular, ..." ska bort.

(14-21) Detta är en viktig text som vi länge krävt och som vi verkligen hoppas Codex kommer att anta.

(22) När det gäller tröskelvärden hänvisar vi till våra tidigare yttranden, men menar att bättre testmetoder som kan detektera GMO ner till 0,1 procent eller mindre, måste utvecklas och användas. Tills dess bör konsumenter kunna acceptera en de minimis gräns på 1 procent. Dessutom är diskussionen om tröskelvärden beroende av en formulering om att märkningen ska gälla för alla GMO-livsmedel, utom vid oavsiktlig kontamination under 1 procent.

(23) I stort sett är de sex första förslagen acceptabla, med reservation för översättningen. Vi anser dock inte att de tre sista, i synnerhet "Product of modern biotechnology" eller liknande är en acceptabel GMO-märkning. Skälet är att vi aldrig tidigare krävt eller sett märkning som hävdar att livsmedlet är en "Product of traditional biotechnology" och att vi inte behöver denna information. 

Vi noterar att man föreslår "Product of modern plant/animal biotechnology" och undrar om Codex ska föreslå hur märkningen av livsmedel från GMO-djur ska se ut innan detta slags produkt har godkänts i något land. Sveriges Konsumenter i Samverkan anser självklart att genmanipulering av djur inte ska få förekomma.

(24) Denna text är korrekt och acceptabel för konsumenterna, men vi anser dessutom att det ska stå att GMO-märkningstextens typsnitt måste vara minst lika stor som texten för ingredienserna.

Med vänlig hälsning
Sveriges Konsumenter i Samverkan
 
 

Bengt Ingerstam
ordförande
Martin Frid
sakkunnig

Bilagor:
Tidigare hemligstämplade FDA-dokument (PDF-kopior) från 
http://www.bio-integrity.org/FDAdocs/index.html
 


Upp sida