Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Genteknik

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-03-31
 Remiss Dnr 803/00

Hultsfred den 31 mars 2000

Livsmedelsverket 
Normenheten
Box 622
751 26 Uppsala

Vi anser inte att denna GMO-majs (Monsanto GA21) innebär någon som helst konsument-nytta. Att man kan föra in gener i en majssort med hjälp av genteknik anser vi innebär att slutprodukten inte är jämförbar med normal majs. Herbicidresistens är ett sätt att koppla en gröda till ett specielltbekämpningsmedel. Vi menar att det motverkar målet att minska eller komma bort från användning av bekämpningsmedel inom lantbruket, vilket bl a hotar vårt grundvatten. Släpps denna GMO-majs in på marknaden kan det innebära svårigheter för konsumenter som vill undvika GMO av etiska och/eller miljömässiga skäl. Tydlig konsument-nytta är idag av stor vikt för att gentekniken ska vinna acceptans efter flera års debatt.

En annan viktig faktor är märkningen. Denna GMO-majs kan används i matolja, som enligt EU:s regler inte behöver märkas. Valfriheten är således hotad. Då kommer det att bli ännu svårare att förklara för konsumenterna varför de inte får veta om livsmedel kommer från GMO eller ej, i synnerhet som vi vet att amerikanska bolag fortfarande inte ställer upp på kravet om särhållning. Garantier för särhållning är viktiga för att märkningen ska fungera. Dessa
garantier är ännu inget krav i förordningen och har bidragit till att kritiken mot GMO ökar i styrka.

En tredje faktor är konsumenternas förtroende för myndigheternas hantering av GMO. Att tillåta ett utsläppande på marknaden av denna produkt kommer inte att öka konsumenternas förtroende för genteknik eftersom produkten inte innebär någon konsumentnytta. Myndigheterna bör ta hänsyn till opinionen och konsumenternas förtroende måste väga tyngre än producenternas vinstintresse.

Vi anser att företaget bör göras uppmärksamt på dessa faktorer och uppmanas att omedelbart dra tillbaka sin ansökan. 

Med vänlig hälsning
 

Bengt Ingerstam
ordförande
Martin Frid
sakkunnig

Upp sida