Konsumenter i samverkan 
Logo
 
 
 
 

Hultsfred 1997-10-24
 

Livsmedelsverket                                          REMISS Dnr 3423/97
Box 622
751 26 UPPSALA

Att. Normenheten K Wahlberg

Förslag till märkning av livsmedel tillverkade av genetiskt modifierad majs och sojabönor


Vi har några synpunkter:

Vi kräver märkning även för annat än proteinnärvaro. Så t ex kräver vi märkning även för olja, stärkelse och glukos. Vårt krav på märkning beror på att vi konsumenter har rätt att välja och därför ska kunna få veta, oberoende av om man kan analysera det eller ej. Det är inte vårt problem om det produceras saker och ting som man inte kan analysera, då är produkten inte färdig att föras ut på marknaden. Man kan inte skylla på att den är kemiskt identisk. Det är liksom inte frågan. Våra skäl för att välja eller välja bort är inte en enkel fråga om kemi utan en mer komplicerad beslutsprocess som utgår ifrån konsumenternas demokratiska rätt att välja och motiven är mer komplexa än enbart kemiska skillnader och kan inte förenklas av andra parter.

Under artikel 3: specifikation av "genteknik" är inte tillräckligt. Det är en väsentlig skillnad att genmodifiera för att uppnå motståndskraft för det egna bekämpningsmedlet än att genmodifiera för att få fram ett nyttigare protein t ex.
Alltså bör motivet för "genmodifiering" anges.

Under artikel 3, punkt 4 instämmer vi i att märkning ska ske av ingrediens, som ingår i annan ingrediens även under 25% och här ska naturligtvis gränsen vara 0. Hänsyn tas här även till allergena ingredienser. 

Däremot kan vi acceptera en gräns på 1% för s k ofrivillig kontamination. Under den gränsen kan man utgå ifrån att ingen av ekonomiska skäl skulle syssla med inblandning. Det är troligen inte lönsamt. Skulle däremot spår kunna hittas får det anses ha kommit dit på ofrivillig väg. För allergena ämnen gäller inte denna gräns. Då krävs absolut fritt från (0-gräns) och särskilda åtgärder måste göras för att klara hygienen i den produktionen.

Generellt vill vi framhålla att om näringslivet utvecklar så det blir invecklat för dem, är det deras problem och lösningarna ska inte byggas på eftergifter från konsumentsidan. 

Konsumenter i samverkan 

Bengt Ingerstam
generalsekreterare 

 
( Tillbaka | Hem | E-mail )