Sveriges Konsumenter i Samverkan
       paraplyorganisation för fristående riksorganisationer, lokalgrupper och enskilda konsumenter
 
Hultsfred 1999-10-10 
 

Jordbruksminister Margareta Winberg 
Jordbruksdepartementet 
103 33 Stockholm 

cc: Livsmedelsverket 

EGs  märkningsdirektiv för GMO 

Sveriges Konsumenter i Samverkan anser det synnerligen viktigt att EG:s märkningsdirektiv för GMO genomdrivs. Valfriheten är för oss konsumenter viktig, den är en demokratisk rättighet. 

Svenska konsumenter vill ha garantier för att livsmedel som kommer från genetiskt manipulerade organismer blir ordentligt och tydligt märkt. Många konsumenter vill ha möjlighet att välja produkter som inte innehåller GMO. 
 
Vi godtar argumentet att det behövs ett tröskelvärde och anser att det ska läggas på 1 %  för att GMO-märkningen ska fungera. Vi skulle naturligtvis helst se att livsmedelsföretagen kunde garantera absolut ingen inblandning av GMO i sina produkter men vi vet att det är i praktiken omöjligt, på grund av ofrivillig kontamination. Men ett tröskelvärde måste ligga så lågt att det inte blir ekonomiskt intressant att blanda in GMO. Vi menar att 1 % är denna gräns, i st. f.  ett värde på t.ex.  2, 3 eller 5%.  När ändå tröskelvärdet blir ett godtyckligt värde är 1% mer logiskt, andra värden kan ge intryck av mer vetenskapligt exakt värde, när det i själva verket får bli ett ”politiskt gränsvärde”. Vi kan därför inte acceptera ett tröskelvärde på 2 procent eller högre, som CIAA och Livsmedelsindustrin LI föreslår. 
 
Inför WTO måste EU och andra länder som vill ha GMO-märkning hitta ett fungerande system som USA inte kan blockera med argument om "handelshinder" osv. 
 
Vi stöder därför en svensk linje för ett bra märkningsdirektiv på GMO-området med ett tröskelvärde på 1%.  Vi vill naturligtvis att även tillsatser, färgämnen osv som tillverkas med genteknik också ska märkas och att detta föreskrives i märkningsdirektivet. 
 
Med vänlig hälsning 
 

Bengt Ingerstam 
ordförande

Tillbaka      Hem