Sveriges Konsumenter i Samverkan       Kampanj: Genteknik

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-04-05
Vem tjänar på patent på bioteknik?

Vem ska tjäna på att det blir möjligt att ta patent på DNA? Den frågan
ställer vi till justitieminister Laila Freivalds. Sveriges Konsumenter i
Samverkan bevakar den internationellt sett mycket kontroversiella frågan om
bioteknikpatent och har flera invändningar mot det EU-direktiv som röstats
igenom av EU-parlamentet efter starka påtryckningar från industrin.

Vi har även tagit upp frågan i Association of European Consumers AEC och
driver den internationellt i vårt arbete inom Consumers International. Därifrån kan vi rapportera att särskilt u-ländernas representanter är mycket oroade av
utvecklingen mot hårdare globala regler. Det märkte vi senast vid WTO-mötet
i Seattle, då bioteknikpatenten var en av de frågor som lämnades olösta.

Vi tror att en mer öppen debatt om bioteknikpatenten är nödvändig,
förslagsvis i form av rundabordssamtal eller en internationell konferens, innan det
beslutas om ytterligare ändringar av den svenska lagstiftningen på området.

Läs hela debattartikeln på Aftonbladets hemsida:
http://www.aftonbladet.se/debatt/0004/05/debatt.html

Svar från Laila Freivalds samt kommentarer på Aftonbladets ledarsida

Läs mer om bioteknikpatent:
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/glob/patent.html
 


Upp sida  Tillbaka