Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-04-15

Svar från justitieminsiter Laila Freivalds om bioteknikpatent

Idag fick Sveriges Konsumenter i Samverkan svar av justitieminsiter Laila
Freivalds på Aftonbladets debattsida. Hon skriver att "vi alla tjänar på att
den som lägger ner pengar och tid på att utveckla en ny produkt också har
möjlighet att skydda sin innovation."

Vidare anser Freivalds:

"Det är i och för sig riktigt att patent på metoder för att utföra till
exempel analys av blodprov kan medföra att patentinnehavaren kan hindra
svensk sjukvård från att utföra vissa analyser. Denna situation är inte unik
för biotekniken. Patenträtten innebär att det ska vara möjligt att få patent
även på metoder eller produkter som allmänheten har stor nytta av. Det finns
dock möjlighet att sluta avtal med den som innehar patenträtten om att få
utnyttja metoden. I vissa fall finns även möjlighet att tvinga en
patentinnehavare att sluta sådana avtal."

När det gäller u-länderna svarar Freivalds:

"Bengt Ingerstam och Martin Frid berör den oro som finns i u-länderna för
att utvecklingen inom biotekniken ska leda till att de i ännu högre grad
ställs åt sidan. Det är en oro som måste tas på allvar i en värld där
människovärde tyvärr allt för ofta räknas i köpkraft. De globala
orättvisorna är vår tids stora utmaning. Men lösningen är inte att avskaffa
patenträtten på bioteknik."

Läs hela svaret från Laila Freivalds på Aftonbladets hemsida:
http://www.aftonbladet.se/debatt/0004/15/debatt.html

2000-04-17

Aftonbladets ledare: 
"Vem ska bestämma över livet?"

Sveriges Konsumenter i samverkan får starkt gehör för vår kampanj mot patent
på DNA. "Genrevolutionen är ett demokratiskt dilemma."

I dagens ledarartikel skriver Aftonbladet: "Kampen mellan det
internationella forskningsprojektet Hugo, The Human Genom Organization, och
den kommersielle bioteknikaktören Craig Venter pågår för fullt...
Hugo-forskarna lägger ut sina genupptäckter så fort som möjligt på internet
till gagn för forskningen medan Celera släpper sin DNA-information mot
betalning. Striden gäller patent på livets innersta byggstenar, generna."

Vidare kritiserar Aftonbladet svaret Laila Freivalds gav Sveriges
Konsumenter i Samverkan om bioteknikpatent:

"Forskarna själva måste ta moralfrågan på allvar och utfärda restriktioner
för vad en forskare får och inte får göra. Framförallt måste
läkarvetenskapen värna sin integritet mot marknadens lockelser. Samtidigt
måste politiken värna öppenheten och driva offentlig debatt om gentekniken.
Justitieminister Laila Freivalds svarade i lördags Ingerstam/Frid. Hon
konstaterade att patent är ”ett viktigt incitatment för samhällsutvecklingen” men det krävs ”regler och kontroll för att utvecklingen inte ska få oacceptabla konsekvenser”. Jaha. Och? Freivalds luddighet inger oro. Den snabba utvecklingen och bioteknikmarknadens övertag får inte leda till politisk uppgivenhet. Vi måste demokratiskt besluta om vem som ska få veta vad om vem framöver.

Läs hela ledarartikeln om bioteknikpatent på Aftonbladets hemsida:
http://www.aftonbladet.se/ledare/0004/17/ledare.html

Läs mer om bioteknikpatent:
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/glob/patent.html
 


Upp sida   Tillbaka