Sveriges Konsumenter i Samverkan

Skrivelser till departement och myndigheter
2000-04-05

Vem tjänar på patent på bioteknik?

1999-10-17

Yttrande till Bioteknikkommitté om bioteknik från ett konsumentperspektiv

1999-10-10

Skrivelse till Jordbruksminister Margareta Winberg angående EGs märkningsdirektiv för GMO

Genteknik      Hem