Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-03-03


Skynda dig att svara på enkäten om GMO

Det första försöket med enkät bland läsarna av Snabba KonsumentNyheter skickade vi ut med SKN 19 den 26 februari.

Hittills har cirka 10 procent svarat men vi behöver ha betydligt fler svar om vi ska kunna använda oss av denna undersökning i opinionsarbetet mot GMO. Gör därför slag i saken NU och svara senast under helgen. Klicka här för att komma till enkäten!

TACK!
upp