Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-01-27

FAO vill ha synpunkter på terminator-GMO

Kritiken mot terminator-GMO har gett resultat. Nu ska FNs organ för livsmedel och jordbruk (FAO) hålla ett expertmöte om den omstridda tekniken. Mötet arrangeras inom ramen för FN-arbetet med biologisk mångfald den 19-21 februari 2003 i Montreal, Canada.

Det forskas på flera typer av terminator. Den tidiga varianten gör att producerat utsäde inte kan gro igen. Därav namnet (terminator = avsluta, upphöra). Nya varianter kallas GURT (Genetic Use Restriction
Technologies = tekniker som begränsar användningen av det genetiska materialet). Dessa nya former innebär bland annat att GMO-plantorna sätter frö som bara kan gro om de behandlas med ett visst kemiskt ämne. Även andra egenskaper hos plantan kan stoppas eller startas genom GURT.

Terminator-GMO gynnar företaget som säljer GMO-utsädet på flera sätt. Dels tvingas bönder köpa nytt GMO-utsäde varje odlingssäsong. Dels kan företaget tjäna pengar både på GMO-utsädet och på de speciella kemiska ämnen som måste användas vid odlingen av GURT. Monsanto och andra bolag som forskar på dessa tekniker hävdar att de behövs för att företagen ska skydda sin "intellektuella
egendom".

Skicka dina synpunkter till FAO secretariat@biodiv.org
Läs mer om mötet i Montreal den 19-21 februari 2003 >>

upp