Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Biologisk mångfald
SKIS skriver på upprop om utsädeskonvention till CBD/COP6 i Haag

Diskussionen om biologisk mångfald kräver stort engagemang både från
regeringar och allmänhet. Konsekvenserna för jordbruket, fisket och
skogsbruket gör att detta är en fråga som berör konsumenterna i högsta
grad. Utan agro-genetisk mångfald kan vi inte få ett brett och varierat
utbud av hälsosamma och friska livsmedel. Det gäller både växter och
djur.

Även om förhandlingarna inom FN kan verka komplicerade har vi tack vare
Internet möjlighet att "delta". IISD lägger ut dagliga nyheter från
olika möten, även från Haag där de länder som skrivit på Konventionen
för biologisk mångfald (CBD) träffas 7-19 april 2002. Många NGO deltar
som observatörer. Läs mer:

http://www.iisd.ca/biodiv/cop6/

Sveriges Konsumenter i Samverkan skriver på uppropet om utsädesfrågorna,
som kräver att lantbrukare ska ha rätt att spara utsäde. Agro-genetiska
resurser måste skyddas. Vi vill inte att det ska vara tillåtet att ta
patent på DNA från utsäde eller djur. Vi stödjer förslaget om att
inrätta en internationell konvention om utsäde.

Uppropet


UPP

ÖVRIG VERKSAMHET OCH KAMPANJER KONTAKTA OSS