Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-02-10


Mobilisering mot WTO-beslut

Efter att den väntade WTO-beslutet läckt ut har det strömmat in mail och rapporter om reaktioner från alla världens hörn. Vi publicerade i ett tidigare nyhetsbrev uttalandet från TACD, den TransAtlantiska KonsumentDialogen, där SKIS också medverkar,

Reaktioner har nu under den 8 februari kommit från bl a ett grupputtalande från IATP, Friends of the Earth och Greenpeace: WTO secrecy an outrage. Tyvärr hinner vi inte översätta det utan lägger här ut det på engelska. Läs reaktionerna här >>

upp