Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             1999-10-27


De nordiska konsumentorganisationerna var nyligen samlade i Köpenhamn och diskuterade då WTO-förhandlingarna som snart ska starta. Vi enades om ett gemensamt pressmeddelande som vi bilägger nedan. 

Det främsta kravet från de nordiska konsumentorganisationerna inför de nya WTO-förhandlingarna som inleds i Seattle den 29 november, är först och främst mer öppenhet och formell konsumentrepresentation.
 

Sveriges Konsumenter i Samverkan har länge följt denna fråga. Vi har deltagit i referensgruppen under UD och Kommerskollegium inför framtagandet av den svenska positionen. En del material ligger ute på vår hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se 

Sveriges Konsumenter i Samverkan har också fått den unika chansen att sända vår expert på WTO-frågorna, Martin Frid, till Seattle och att ingå i Consumers International's delegation, för kontakter med såväl deltagande nationella delegationer som med pressen. Det lär komma att gå livligt till i Seattle under mötesveckan och vi kommer att ha löpande nyhetsförmedling därifrån av Martin Frid. Intresserade tidningar kan kontakta oss för rapportering.
 

Den internationella konsumentorganisationen Consumers International har på sin hemsida dokument om gemensam ståndpunkt inför WTO-förhandlingarna. Adressen dit är 
http://www.consumersinternational.org/


Nedan följer nu det gemensamma pressmeddelandet: 

Pressmeddelande från de nordiska konsumentorganisationerna:
 
Nordiska konsumentkrav inför nya WTO-förhandlingar
 

Konsumentorganisationerna är inte nöjda med dagens WTO-avtal. Världshandels- organisationen hindrar lagstiftning som ska värna om konsumenternas hälsa och säkerhet, och tar ifrån konsumenterna vår rätt till information. Två exempel är hormonkriget mellan EU och USA samt angreppet på våra regler om märkning av mat från genmodifierade organismer, som kallas ett tekniskt handelshinder.

Transnationella företag har stor makt och konsumenterna är dåligt representerade i besluts- processerna. Kravet från denordiska konsumentorganisationerna inför de nya WTO-förhandlingarna som inleds i Seattle den 29 november, är först och främst mer öppenhet och formell konsumentrepresentation. 

Gemensamma regler för internationell handel ger i princip fördelar för konsumenterna, bl. a. fler valmöjligheter, kvalitet och rimligare priser. Vi kan emellertid inte acceptera att dessa eventuella fördelar och andra viktiga konsumenträttigheter undergrävs av WTO. Speciellt vill vi påpeka att reglerna om tekniska handelshinder samt SPS-avtalet (djurskydd och 
livsmedelssäkerhet) inte tar tillräcklig hänsyn till försiktighetsprincipen.

Konsumentorganisationernas viktigaste krav inför ministermötet i Seattle,  som ska besluta om innehållet i nästa förhandlingsrunda är: 
 • att WTO och de olika kommittéerna blir mer öppna och att konsumenterna 
 • blir representerade 
 • att följderna av Uruguayrundan (då GATT omvandlades till WTO) för 
 • konsumenter i både de rikare och fattigare länderna utvärderas ur ett  helhetsperspektiv 
 • att förhandlingar på nya områden inte leder till försämringar av 
 • existerande regler 
Mer konkreta konsumentkrav på de nya WTO-förhandlingarna är: 
 • att märkningsregler (som bl. a. tar hänsyn till miljö, GMO och rättvis 
 • handel) samt etiska och miljömässiga minimumkrav inte ska få kategoriseras  som tekniska handelshinder 
 • att försiktighetsprincipen måste stärkas genom att riktlinjer utarbetas 
 • att nationella myndigheter måste få införa regler som garanterar att 
 • livsmedel är säkra, få behålla säkerhetsstandarder för andra produkter, samt  att reglerna för bevisbördan måste vara omvänd d.v.s. ligga på producenten  av omtvistade produkter 
 • att internationella miljöavtal (t. ex. om skyddet för biologisk mångfald 
 • samt uthållig utveckling) måste vara överordnade handelsavtal 
 • att konsumenten måste få lösa tvister vid elektronisk handel i sitt 
 • hemland och enligt det egna landets regler 
Konsumentorganisationerna förväntar sig dessutom att de nordiska  delegationerna ska ta upp de fattigare ländernas frågor, eftersom de har begränsade resurser och därför svårare att delta i WTO-förhandlingarna. 

Organisationerna bakom dessa krav är Sveriges Konsumenter i Samverkan,
Sveriges Konsumentråd, Finlands Konsumentförbund, Neytendasamtökin på  Island, Forbrugerrådet i Danmark och Forbrugerrådet i Norge. 


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se