Sveriges Konsumenter i Samverkan        Kampanj: Internationellt

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-03-21 - 2000-03-23
 

Världshälsoorganisationen WHO och säker mat

Under 2000 kommer WHO att se över de internationella reglerna för handel med livsmedel. Särskilt handlar det om "säker mat" alltså hur man ska förhindra
och förebygga att mat sprider olika typer av smittor. Under de senaste åren
har allt fler svåra olyckor inträffat med salmonella, listeria, E. coli och
andra former av bakterier.

Den internationella handeln med livsmedel bidrar till att smittorna sprids
snabbt och till stora områden och många kan drabbas. Myndigheterna och
industrin behöver ta fram bättre regler men det är även upp till oss
konsumenter att följa en del enkla råd när det gäller normal hygien (typ att
tvätta händerna innan man hanterar mat). Aktuellt just nu är att WHO vill
skapa en expertgrupp inom Codex Alimentarius som kan ta fram riktlinjer och
gränsvärden för att skydda konsumenterna men även underlätta för handeln
över gränserna.

Från Konsument-Forum och Sveriges Konsumenter i Samverkan deltar en expert i detta WHO-arbete.

Länk till Martin Frids presentation på engelska "How to obtain and
evaluate data and opinions of interested parties in risk management"

Länk till "FAO/WHO Expert Consultation on Risk Communication"

Länk till "Food Safety - Report by the Director-General of WHO"

Länk till "Consumers International om säker mat"
 


Upp sida