Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan        Kampanj: Internationellt

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer   Kontakta oss
2000-03-28
 

Rapport från WHO-möte om säker mat


Av Martin Frid
Konsument-Forum (Sveriges Konsumenter i Samverkan)
martin.frid(at)konsumentsamverkan.se
http://www.konsumentsamverkan.se

Den 21-23 mars 2000 deltog jag i ett expertmöte om säker mat som anordnades av Världshälsoorganisationen WHO i Kiel, Tyskland. Detta möte är ett led i en process där WHO nu ska satsa mer på hälsoeffekterna och riskerna med mat. Mötet ska också vara rådgivande för Codex Alimentarius som försöker ta fram regler och standarder för att minska risken att konsumenterna smittas av olika bakterier, t ex salmonella, listeria och E. coli O157:H7.

Jag "kastades" in i processen eftersom Consumers International allt oftare ges möjlighet att delta i toppmöten av detta slag. Frågorna om världshandel med livsmedel tar mycket tid! Expertkunskapen vi har om hur konsumenter upplever risk, hur man kan kommunicera svårbegripliga termer från SPS-avtalets regler för hälsoskydd, samt hur vi anser att försiktighetsprincipen och "andra faktorer" ska fungera i verkligheten gör att vår närvaro tycks uppskattas av myndigheter och andra experter. I Kiel fanns också en anda av samförstånd att konsumenterna har en självklar roll i diskussionen om säker mat.

Processen man utvecklar anses ha tre steg:
 

  • Riskanalys
  • Riskhantering
  • Riskkommunikation


Förenklat kan man säga att riskanalysen ska göras av forskare och vetenskapsmän medan riskhanteringen är politikernas jobb. Nu inser man att dessa två grupper behöver samverka mer och att man även måste kunna utveckla riskkommunikationen till samhället och konsumenterna. Vi inom konsumentrörelsen vill vara med vid alla tre stegen för att försäkra oss om att man verkligen värnar om konsumenternas bästa. Lokalt och nationellt har vi kunnat delta men hittills har våra möjligheter att påverka internationell handel med livsmedel varit små. Vi vägrar acceptera att beslut fattas i slutna rum med hemligstämplade dokument som underlag och anser att det är vår demokratiska rättighet att vara med i dessa sammanhang.

Nya förslag och system

Nya termer som ALOP (acceptable level of protection) och FSO (food safety objective) togs upp av flera experter. Särskilt industrin och de exporterande länderna vill gärna införa detta slags mål. För oss andra är det inte lika enkelt att hålla med om att en viss sannolikhet att man smittas av till exempel salmonella är acceptabel! Förespråkarna för ALOP och FSO menar att det är dags att vi talar klarspråk - ingen kan garantera "noll risk". Om man accepterar fakta och inser att, säg, en på en miljon chokladkakor innehåller salmonella, då kan man sätta upp ett mål att minska den risken till en på tio miljoner på tre år. Lyckas man så skulle detta väl vara bra för konsumenterna!?

Enligt WTO och SPS-avtalet får länder skydda konsumenternas hälsa på sätt som inte innebär handelshinder. I praktiken betyder det att alla länder måste försöka enas om vilka sätt som är acceptabla. HACCP (hazard analysis critical control point) är ett sådant Codexsystem som allt mer visar sig fungera bra i verkligheten. Frågan är om vi tvingas godta dåliga regler och standarder som blir ett golv, alltså en "lägsta gemensamma nämnare" eller om vi kan bygga in att maten successivt måste bli säkrare. Jag är verkligen inte övertygad om att alla drar åt samma håll när stora exportintäkter och ett lands goda rykte står på spel.

Mötet är rådgivande för den ad hoc-grupp inom Codex som ska träffas i Rom i juli i år. Detta kan kännas frustrerande eftersom man helst vill att bra regler snabbt ska genomdrivas och Codexprocessen är så trög. Å andra sidan är det spännande att alla kan sitta ner och diskutera och enas så att nya konflikter kan undvikas. På förslag finns även globala system där man snabbt kan informera varandra i olika länder om man misstänker att en smitta uppstår. Denna typ av system finns redan inom EU men behöver finslipas och förbättras. Experterna från u-länderna klagar också över att de inte har råd att införa dessa system och att WHO måste satsa på utbildning.

Ca 12-15 dokument delades ut inför och under mötet. Hör gärna av er så kan vi diskutera om något är av intresse!
 


Upp sida