Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Internationellt

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
1999-06-15
Patent gör AIDS- läkemedel för dyra

Oklarheter i det globala patentavtal i som kallas TRIPS (handelsrelaterade intellektuella äganderättigheter) hotar att göra viktiga mediciner så dyra att folk i Sydafrika, Indien och Thailand inte har råd att köpa dem. TRIPS-avtalet går ut på att läkemedelslagstiftningen i olika länder måste harmoniseras. Sydafrika har t.ex. en inhemsk läkemedelsindustri som tillverkar många produkter för den egna befolkningen. Men USA har i starka ordalag krävt att regeringen i Sydafrika ska följa amerikanska regler, trots att TRIPS i vissa fall tillåter att länder tillåter parallellimport eller licenstillverkning.

Parallellimport av läkemedel är vanligt i Europa, även om myndigheter som Läkemedelsverket försvårar processen genom höga avgifter.

För Sydafrika är situationen extra dramatisk eftersom ca 3,2 miljoner har AIDS. Det finns numera bromsmediciner och terapier men företagen i USA kräver att få sätta priserna så högt att det blir omöjligt för myndigheterna i Sydafrika att tillhandahålla preparaten. USA har hotat med sanktioner om Sydafrika inte ändrar sin lagstiftning. USA driver frågan inför WTO-förhandlingarna i november, där man vill stärka de globala reglerna ytterligare. USA har också kritiserat Sydafrika när landet försökt ta upp frågan om patent i Världshälsoorganisationen WHO.

Läs mer på hemsidan Consumer Project on Technology:

Skriv på det öppna brevet till vice-president Al Gore:


Upp sida