Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2005-05-19


Fortified Food
Berikning av livsmedel

I april 2005 deltog SKIS i en lobbyaktion mot Fortified Food tillsammans med den internationella konsumentorganisationen ASECO - Alliance of Social and Ecological Consumer Organisations, där SKIS också är medlem.

- ASECOs brev till ledamöterna i Europeiska Parlamentets Miljö- och konsumentkommitte (ENVI)
- ASECOs policydokument samt förklaring vad Fortified Foods är
- Läs brevet som gick till de svenska ledmöterna i Europeiska Parlamentet här.
- Exempel på Fortified Food - Junk FoodSKIS brev till de svenska EU-parlamentarikerna:
Bästa ledamot av Europeiska Parlamentet,

Sveriges Konsumenter i Samverkan skriver till dig som ledamot i Europeiska Parlamentets Miljökommitte (ENVI)

Sveriges Konsumenter i Samverkan är den svenska konsumentorganisationen helt fristående från såväl näringslivsintressen som partipolitiska bindningar. Vi är dessutom medlemsorganisation i det Europeiska nätverket för konsumentorganisationer ASECO - Alliance of Social and Ecological Consumer Organisations, som bildades hösten 2004 och består f n av 12 konsumentorganisationer från EU och kandidatländer.

ASECO arbetar främst för uthållig och hållbar konsumtion i Europa. En kortfattad sammanfattning kan läsas på www.aseconet.org

ASECO är engagerat i diskussionen rörande Fortified Foods och har utarbetat ett policydokument som bifogas här.

ENVI arbetar just nu med ändringsförlag för Europeiska Kommissionens förslag rörande tillsättande av vitaminer och mineraler och av vissa andra substanser till livsmedel.

Vi ser det därför som mycket viktigt att våra kritiska konsumentsynpunkter kommer till din kännedom och ber dig därför läsa brevet till ENVI som vi inom ASECO enats om samt “ASECO policy paper on Fortified Food” and “Fortified Junk” en undersökning av 260 Fortified food produkter som saluföres i Storbrittanien.

Vi hoppas du uppskattar att bli kontaktad av oss som konsumentrepresentanter och ser gärna att du vid behov tar kontakt med oss i viktiga frågor där konsumentperspektivet ska vägas in.


Vänliga hälsningar

Bengt Ingerstam
Ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan
http://www.konsumentsamverkan.se

upp