Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Globalisering..........
 
 
.
Avel och uthållig utveckling

Växtförädling och avel har länge skötts av företag med stora vinstintressen. När det gälller grödor, har multinationella bolag tagit allt större andel eftersom gentekniken och patenten gynnat jättarna. Det kostar stora pengar att ta fram GMO-grödor. Men även avel på djur följer liknande mönster. I USA är det ett par stora avelsbolag som kontrollerar 
ko-, gris- och hönsaveln.

Uthållig utveckling ska vara ledstjärnan i dagens miljöarbete. I Sverige har vi länge haft bra djurskyddslagar och böndernas egna organisationer vill självklart inte "avla sönder" det genetiska arvet. LRF, Sveriges Nötköttproducenter och Köttbranschens Riksförbund har alla agerat kraftfullt mot Belgisk Blå, med stöd av svenska konsumenter. Belgisk Blå är en defekt ras, med en gen för muskelhypertrofi, som ger dubbelt så stor framkropp. Detta leder till kalvningsproblem, svagare skelett och mer antibiotikaanvändning.

I Sverige finns 7 etablerade köttraser som fungerar bra inom svensk djuruppfödning. Det finns inget behov av Belgisk Blå i Sverige. Avel och import av sperma med defekta gener ska inte accepteras!

Länk till LRFs hemsida: 
"Unikt samlat motstånd mot monstertjurar i Sverige"
.

Tillbaka       Hem