Sveriges Konsumenter i Samverkan    Projekt: Internationellt

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
990126
WTO-kompromiss i banankriget

BRYSSEL - EU accepterar ett kompromissförslag för att undvika ett handelskrig med USA i striden om EUs bananimport. Det sa EU-kommissionens talesman i handelsfrågor, Nigel Gardner, på måndagen. 

USA hade ännu inte meddelat sin inställning inför måndagens möte hos världshandelsorganisationen WTO i Gènéve. EU kommer att följa WTOs beslut om EUs bananregler, vilket det än blir, förklarade Gardner. "Kompromissen är bra eftersom den undviker problemet att vi bestraffas innan vi har befunnits skyldiga", tillade han. Kompromissen har tagits fram av WTO-chefen Renato Ruggiero. USA har hotat att införa 100-procentiga strafftullar på en lång rad importerade EU-produkter, värda omkring 500 miljoner euro, som vedergällning för EUs regler för bananimport. Bland svenska produkter togs Brios träleksaker och Husqvarna symaskiner bort från listan i december. Men Mor Annas pepparkakor hotas fortfarande av tullarna från tidigast den 1 februari. 

Ruggieros kompromiss går ut på att USA inte inför tullarna förrän en WTO-panel har granskat om EUs ändringar i bananreglerna är tillräckliga för att uppfylla ett tidigare kritiskt WTO-beslut. EU hävdar att ändringarna räcker medan USA hävdar motsatsen. Dessutom ska WTO-panelen, enligt kompromissen, samtidigt beräkna hur stora strafftullar USA har rätt att införa om EUs modifierade bananregler fälls. Detta tillmötesgår USAs invändning att en WTO-procedur riskerar att bli alltför långdragen. Om USA inför strafftullarna utan WTOs stöd hotar EU med att dra USAs lagstiftning, som gör ensidiga handelssanktioner möjliga, inför WTO. (Direkt)


Upp sida