Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Globalisering..........
 
...... 
FAO och rester av bekämpningsmedel i maten

Under årens lopp har tiotusentals gifter sålts inom jordbruket för att "effektivisera" matproduktionen. På denna hemsida som hör till FN:s livsmedelsorganisation FAO kan du själv söka efter den tillåtna resthalten på olika matvaror. Codex Alimentarius heter den 
internationella kommitten som beslutar om resthalterna.

Konsumenter i Samverkan har många tvivel när det gäller listan:

  • är gifterna testade av oberoende myndigheter eller av företagen själva?
  • Hur mycket vet man om de olika gifternas effekter när en gröda sprutas med mer än ett preparat?
  • är gifterna verkligen testade med moderna metoder eller gäller fortfarande samma testresultat som när de en gång godkändes?
  • Vad blir effekerna om lantbrukaren tagit till "lite extra" för att ta kål på särskilt besvärliga ogräs eller insektangrepp?
  • Räcker det att konsumenten tvättar grönsaken - hur länge ska man tvätta? - med varm eller kallt vatten? - hur djupt in i grönsakerna når gifterna?
Sök själv efter tillåtna resthalter på en rad olika produkter:
http://apps.fao.org/pqfm_e.htm
 
Tillbaka       Hem